Priser

Takstblad 2022

I henhold til regulativets pkt. 16 fastsættes takster forbrugs og tilslutnings afgifter for perioden 1. januar til 31. december 2022.

Priserne er uændrede fra 2021 til 2022, f.s.v. angår de løbende afgifter.

Tilslutningsbidraget for nye tilslutninger, er forhøjet med kr. 3.000 + moms pr. 1/1 2022.

Se takstbladet for 2022 her.

Alle beløb er angivet eksklusive moms. Beløb angivet i ( ) er inklusive moms.