Priser

Takstblad 2019

I henhold til regulativets pkt. 16 fastsættes takster forbrugs og tilslutnings afgifter for perioden 1. januar til 31. december 2019.

Priserne er uændrede fra 2018 til 2019.

Se takstbladet for 2019 her.

Alle beløb er angivet eksklusive moms. Beløb angivet i ( ) er inklusive moms.