Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

21. januar 2019

Generalforsamling 2019 afholdes i Skals Hallens lokaler, onsdag, den 6/2 2019, kl. 19:30.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  6. Valg af revisorer og suppleanter til disse
  7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen serveres en let anretning incl. drikkevarer