Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

22. januar 2020

Generalforsamling 2020 afholdes i Skals Hallens lokaler, onsdag, den 5/2 2019, kl. 19:30.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  6. Valg af revisorer og suppleanter til disse
  7. Eventuelt

Forslag skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen, afgives til formand Peter Klavsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Dvs. senest den 28. januar 2020.

Efter generalforsamlingen serveres en let anretning incl. drikkevarer