Måler aflæsning 2022

Måleraflæsning 2022

1. november 2022

GODT NYTÅR

Siden opdateret den 28/12 2022

Måleraflæsning 2022

Der er nu udskiftet 893 vandmålere til de nye Kamstrup - radio målere. De kan fjern- aflæses efter "drive by" metoden, og det tager en køretur på ca. 2½ timer, for at aflæse alle disse målere. Denne aflæsning bliver foretaget primo januar 2023, hvor vi henter aflæsningstallet pr. 31. december 2022.

Denne aflæsning indgår herefter i opgørelserne for 2022, der forventes at foreligge omkring den 20. januar 2023.

Vandværket har i alt 898 vandmålere, og indtil dato er der udskiftet 893 målere. mens de sidste 5 vandmålere bliver udskiftet i 2023.

 

Måleraflæsning 2022

Måleraflæsningerne pr. 31/12 2022 vil blive foretaget i begyndelsen af 2023. Når alle aflæsninger er i hus kommer der yderligere information.

Årsopgørelserne for 2022 vil blive beregnet og nye a conto opkrævninger for 2023 bliver ligeledes beregnet og sendt ud via Nets (betalingsservice) omkring 20. januar 2023.

//