Priser

Takstblad 2024

I henhold til regulativets pkt. 16 fastsættes takster forbrugs og tilslutnings afgifter for perioden 1. januar til 31. december 2024.

Priserne er ændret med kr. 50 i fast afgift fra 2023 til 2024, og med kr. 50 i målerleje samt kr. 0,50 i variabelt afgift. 

Tilslutningsbidraget for nye tilslutninger, er ændret fra 2023 til 2024 med kr. 4.000.

Se takstbladet for 2024 her.

Alle beløb i takstbladet er angivet eksklusive moms. Beløb angivet i ( ) er inklusive moms.

//