Nyheder

Nyheder

Næste opkrævning

Næste opkrævning af vand (halvårs- og kvartalsopkrævninger) forfalder til betaling den 1. februar 2023.

Udskiftning af vandmålere

Næsten alle Skals Vandværks målere er nu udskiftet med Radio målere. I alt er der pr. 1/10 2022 udskiftet 893 målere ud af Vandværkets 898 målere.…

Analyserapport

Ny analyserapport Der er kommet ny analyserapport fra Eurofins. Den kan ses under menupunktet: Analyserapporter. Der er ingen overskridelser af nogen…

Stophaner

Til Skals Vandværks forbrugere   Vandværket har været i forsyningsområdet og GPS målt stophaner og målerbrønde. Vi har desværre oplevet, at alt for ma…

Årsrapport for 2021

Årsrapport for 2021 kan ses under Økonomi/årsregnskaber. Eller du kan klikke på dette link.

Måleraflæsning 2021

Info om aflæsning af Radio vandmålere pr. 31. december 2021.