Bestyrelsen

Bestyrelsen - Skals Vandværk

Formand Peter Klavsen 

Næstformand Jørgen Allentoft

Kasserer Hans Kurt Lindgaard

Bestyrelsesmedl. Annæus Pedersen

Bestyrelsesm. Jens Jørgen Sørensen

//