Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand Peter Klavsen 

Næstformand Jørgen Allentoft

Kasserer Hans Kurt Lindgaard

Bestyrelsesmedl. Annæus Pedersen

Bestyrelsesmedlem Leif Vestergaard