Næste opkrævning af vand

Næste opkrævning

25. september 2023

Næste opkrævning af vand

forfalder til betaling den 1. februar 2024 (halvårs- og kvartalsopkrævninger).
Opkrævningerne bliver i midten af januar måned 2024 indsendt til Nets, der udsender opkrævningen i midten af januar 2024. Hvis du er tilmeldt at få din opkrævning på mail, er udsendelsestidspunktet det samme.
Sidste rettidige betalingsdato er den 1. februar 2024
--------------------------------------------------------------------------------------------
Årets rater forfalder således:
1. februar - halvårs- og kvartalsrater sammen med årsopgørelsen fra foregående år. 
1. april - kvartalsrater
1. juli - halvårs- og kvartalsrater
1. oktober - kvartalsrater
//