Næste opkrævning af vand

Næste opkrævning af vand

3. juli 2019

Næste opkrævning af vand

Næste opkrævning af vand forfalder til betaling den 1. februar 2020 og opkrævningen udsendes fra Nets i midten af januar 2020. A conto beløbet for 1. halvår 2020 opkræves sammen med resultatet af årsopgørelsen for 20219.
Årets rater forfalder således:
1. februar - halvårsrater sammen med årsopgørelsen fra foregående år. 
1. april - kvartalsrater
1. juli - halvårsrater
1. oktober - kvartalsrater