Næste opkrævning af vand

Næste opkrævning

1. oktober 2020

Næste opkrævning af vand

Næste opkrævning af vand forfalder til betaling den 1. februar 2021 og opkrævningen udsendes fra Nets i midten af januar 2021.
Opkrævningen omfatter endelig afregning for 2020 samt a conto opkrævning for 1. halvår 2021. Sidste rettidige betaling er den 1. februar 2021. 
----------------------------------
Årets rater forfalder således:
1. februar - halvårsrater sammen med årsopgørelsen fra foregående år. 
1. april - kvartalsrater
1. juli - halvårsrater
1. oktober - kvartalsrater