Næste opkrævning af vand

Næste opkrævning af vand

7. oktober 2019

Næste opkrævning af vand

Næste opkrævning af vand forfalder til betaling den 1. februar 2020 og opkrævningen udsendes fra Nets i midten af januar 2020. A conto beløbet for 1. halvår 2020 opkræves sammen med resultatet af årsopgørelsen for 2019.
Årets rater forfalder således:
1. februar - halvårsrater sammen med årsopgørelsen fra foregående år. 
1. april - kvartalsrater
1. juli - halvårsrater
1. oktober - kvartalsrater