Stophaner

Stophaner

25. juli 2022

Til Skals Vandværks forbrugere

 

Vandværket har været i forsyningsområdet og GPS målt stophaner og målerbrønde. Vi har desværre oplevet, at alt for mange steder er stophanerne blevet gemt inde i grus – hække og anden beplantning.

Vi vil gøre opmærksom på, at det er grundejeren, der skal sørge for, at stophanen er fri, så vandforsyningsselskabet altid kan komme uhindret til stophanen.

Det har især været på Nordentoften, Granvænget og Fyrrevænget, og den gamle del af Nørreballe samt det ny Tjørnevej.

Hvis I finder jeres stophane, vil vi gerne have besked, og vi vil også være behjælpelig med at vise på kort, hvor stophanen omtrent skal være.

Vandforsyningens tlf. nr. er 51 50 47 75.

 

Med venlig hilsen

Peter Klavsen

formand